Image of Louis Couperus

Timeline

Lifetime: 1863 - 1923 Passed: ≈ 100 years ago

Title

Novelist

Country/Nationality

Netherlands
Wikipedia

Louis Couperus

Louis Marie-Anne Couperus was a Dutch novelist and poet. His oeuvre contains a wide variety of genres: lyric poetry, psychological and historical novels, novellas, short stories, fairy tales, feuilletons and sketches. Couperus is considered to be one of the foremost figures in Dutch literature. In 1923, he was awarded the Tollensprijs (Tollens Prize). 

Couperus and his wife travelled extensively in Europe and Asia, and he later wrote several related travelogues which were published weekly. 

Dutch novelist Louis Couperus was born in The Hague in 1863. His father was an official in the Dutch government, and when Louis was ten years old his father was appointed to a position in Java, Indonesia (then a Dutch colony known as the Dutch East Indies), and the family moved there. They were there for five years when his father suddenly died, and the family returned to Holland. He graduated from the University of Holland at The Hague, and was hired there as a teacher. 

He published his first novel, "Elina Veere", in 1889 and was critically acclaimed by the Dutch "realist" school of literature. The book's success enabled him to leave teaching and devote his full time to writing. He returned often to Java for inspiration and used the location as a background in much of his work. He married in 1891 and he and his wife moved to Italy from Holland after his mother died. In 1921 he returned to the Dutch East Indies as a correspondent for the "Haagsche Post" newspaper. 

His work resulted in his becoming one of the most famous writers in Holland. One reviewer called him "unquestionably a major novelist of the world, hidden away in the Dutch language". He was awarded the Order of Orange Nassau in 1896 and the prestigious Order of the Netherlands Lion in 1923; as part of that award, he was given a house in the country. Ironically, shortly after he moved into that house he received either an insect bite or a scratch; he contracted blood poisoning, and died from it on July 16, 1923. 

Books by Louis Couperus

 The Inevitable Cover image

The Inevitable

Romance Fiction
Relationships Divorce

The Inevitable, The Law Inevitable or Inevitable, is a novel by Dutch author Louis Couperus, published in 1900. It was first translated into English by Alexander Teixeira de Mattos and published in New York in 1920 by Dodd Mead and Company, and in Lo...

Footsteps of Fate Cover image

Footsteps of Fate

Fiction Novel
Young Friendship Passion Childhood Life Relationships General Fiction

Footsteps of Fate is a novel written by Louis Couperus and published in 1891. Footsteps of Fate was first published in the Dutch magazine "De Gids" (October 1890). In 1891 the novel was translated into English by Clara Bell and published under the ti...

Small Souls Cover image

Small Souls

Novel
Love Struggle Passion Life Desire Relationships Experiences Psychoanalysis Literary Fiction

It follows the lives of two cousins, Addy and Constance, as they navigate their way through life in The Hague, Netherlands. Set against the backdrop of upper-class society in the late 19th century, "Small Souls" is a story about love, relationships,...

The Later Life Cover image

The Later Life

Novel
Family Love Struggle Explore Society Journey Desire Wealth Emotion Relationships Experiences Ambition

It tells the story of a wealthy Dutch family living in The Hague, focusing on the protagonist Constance van der Welcke and her struggles with her emotions and relationships. The book explores themes of family, love, and society, as Constance navigate...

Dr. Adriaan Cover image

Dr. Adriaan

Fiction History Novel
Love Historical Fiction Self-Discovery Challenges Struggle Passion Ambition Human Nature Storytelling Doctor Expectation

This novel takes readers on a compelling journey through the life of Dr. Adriaan. "Dr. Adriaan" stands as a timeless literary work that explores the complexities of human nature and the pursuit of personal identity. Couperus' masterful storytelling a...

The Twilight of the Souls Cover image

The Twilight of the Souls

Novel
Love Nature Desire Betrayal Conflicts Relationships Experiences Psychological Complex

This is a compelling novel that delves into the complexities of human emotions and the intricacies of relationships. Written by the renowned Dutch author Louis Couperus, this thought-provoking book explores the depths of the human soul and the tumult...

Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan Cover image

Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan

Zoals de titel al aangeeft gaat het boek over oude mensen (en ouder worden) en de dingen die voorbijgaan. Maar niet alles gaat voorbij met het ouder worden... Een duister geheim uit het verleden werpt zijn steeds groter wordende schaduw over een fami...

Eline Vere Cover image

Eline Vere

De 19e eeuwse klassieker Eline Vere speelt in de gegoede kringen van Den Haag. Eline is een jonge, mooie maar labiele vrouw die zich veel van het leven voorstelt en een levendige fantasie heeft. De werkelijkheid valt haar telkens tegen en ze vlucht w...

Kleine Zielen Cover image

Kleine Zielen

De kleine zielen is het eerste gedeelte van de romancyclus De boeken der kleine zielen, die zich afspeelt in Den Haag.Fragmenten uit een recensie ten tijde van de eerste druk (Elsevier, 1902): deze Haagse roman geeft van de Hagenaars een weinig liefl...

Korte Verhalen van Louis Couperus Cover image

Korte Verhalen van Louis Couperus

Louis Couperus schreef naast zijn bekende boeken ook een aantal korte verhalen voor diverse kranten en tijdschriften In deze collectie zijn er tien bijeengebracht, vijf ‘Sprookjes en Fantastische Verhalen’ en vijf ‘Historische Verhalen’.

Stille Kracht Cover image

Stille Kracht

De stille kracht (1900) is een boek van de Nederlandse schrijver Louis Couperus. Het behoort met Noodlot en Eline Vere tot zijn bekendste werken. Het centrale thema in het boek is de tegenstelling tussen Oost en West. De Nederlanders op Java zijn wel...

Late Leven Cover image

Late Leven

'Het late leven' is het tweede boek in de romancyclus 'De boeken der kleine zielen', en gaat verder direct na het einde van het vorige boek, 'De kleine zielen'. Hoewel het draait om dezelfde personen is de inhoud en aard van dit boek heel anders dan...

Lent van vaerzen Cover image

Lent van vaerzen

In 1884 wordt dit eerste werk van Louis Couperus gepubliceerd. In deze verzen krijgen we een voorproefje van de dromerige en poëtische stijl die we in zijn latere prozawerken tegenkomen. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

Zielenschemering Cover image

Zielenschemering

Zielenschemering, het derde boek uit de romancyclus De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus, beschrijft een volgende periode uit het leven van de familie van Lowe. Een van de hoofdpersonen is Constance's broer Gerrit, uiterlijk een blonde ster...

Aan den Weg der Vreugde Cover image

Aan den Weg der Vreugde

Een knappe Italiaanse chirurg en een blonde Hollandse weduwe beleven een heftige vakantieliefde. (Samenvatting door Marcel Coenders)Aan den Weg der Vreugde, waarvan men ook nog dit goede kan getuigen, dat het nergens vuil is, of goor, of opgevuld met...

Zwevende Schaakbord Cover image

Zwevende Schaakbord

Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, gelijk hij dit tien jaren geleden deed. Het is ditmaal listiglijk voorbereid door den toovenaar Merlijn, Merlijn,...

Wereldvrede Cover image

Wereldvrede

Wereldvrede is het vervolg van Majesteit. Nadat zijn vader Oscar is overleden regeert Kroonprins Othomar nu als Keizer Othomar de XII. In dit boek wordt gepleit voor internationale gerechtshoven, maar is men bang voor een grote oorlog voordat deze g...

Hooge Troeven Cover image

Hooge Troeven

Het derde en laatste deel van de koningsromans van Louis Couperus voorgelezen ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima 30 april 2013. Een verhaal over hofintriges waarin moeder en zoon elkaar willen aftroeven, maa...

Heilige Weten Cover image

Heilige Weten

Het Heilige Weten is het vierde en laatste deel van de romancyclus "De boeken der kleine zielen".Het is 10 jaar na het derde deel, "Zielenschemering". Addy is inmiddels dokter, getrouwd met Mathilde en heeft twee kleine kinderen. Zij wonen in de grot...

Inevitable Cover image

Inevitable

23 year old Cornélie de Retz is a Dutch Divorcee who goes to Italy to start a new life and most part of the novel is filled with the details of romantic conversations, emotions and finally the Inevitable follows. Find out what the Inevitable is and i...

Fidessa Cover image

Fidessa

Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan. En hij vertelt ons thans van Fidessa, de nimf die zweefde en zong...

Metamorfoze Cover image

Metamorfoze

-... Je verbergt je achter je woorden: je wikkelt je in je stijl als in een mantel. - Neen. Ik leef een metamorfoze. Meer niet. Ik geef mezelf zóo weinig, als ik waarlijk ben, in mijn boeken, dat mijn lezers er nooit Hugo Aylva in zullen zien. Ze zi...

Legende, mythe en fantazie Cover image

Legende, mythe en fantazie

Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal, een boek van Latijnsch vernuft, waarin de Romaansche teerheid door de stoere Noordertaal niets van haar inni...

Over lichtende drempels Cover image

Over lichtende drempels

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die cre...

Showing 1 to 24 of 25 results